SSTSamenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling

Welkom

SST vzw (Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling) is de koepel van de Sociale Werkplaatsen en Arbeidszorgcentra in Vlaanderen. Vanaf 1 april 2015 zullen de sociale werkplaatsen automatisch worden omgezet in maatwerkbedrijven. Dit is het gevolg van het nieuwe wetgevend kader waarbij het juridisch onderscheid tussen sociale en beschutte werkplaatsen verdwijnt.

SST vzw  vertegenwoordigt met haar leden ruim 95% van de sociale werkplaatsen en  is actief op drie terreinen.

We ondersteunen de leden door het verschaffen van informatie, ontwikkelen methodieken en we bevorderen de communicatie binnen de eigen sector.

We verdedigen de belangen van de sector en zijn gesprekspartner naar het beleid en het brede maatschappelijke veld.

We nemen het formele en gestructureerde werkgeverschap op t.a.v. de Sociale Werkplaatsen.
Dit gebeurt in het kader van het paritair comité 327.


 

Vorige pagina Printen

Actuele opinie : werk uit de armoede

lees verder

 

BYS  Backoffice  Copyright

Koning Albertlaan 124,  9000 Gent | T. 09 2599766 | F. 09 2599768 | info@sst.be

Zin geven