SSTSamenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling

Welkom

SST vzw (Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling) is de koepel van de Sociale Werkplaatsen en Arbeidszorgcentra in Vlaanderen. SST vzw  vertegenwoordigt met haar leden ruim 95 % van de sector en  is actief op drie terreinen.

 

We ondersteunen de leden door het verschaffen van informatie, ontwikkelen methodieken en we bevorderen de communicatie binnen de eigen sector.

We verdedigen de belangen van de sector en zijn gesprekspartner naar het beleid en het brede maatschappelijke veld.

We nemen het formele en gestructureerde werkgeverschap op t.a.v. de Sociale Werkplaatsen.
Dit gebeurt in het kader van het paritair comité 327.


 

Vorige pagina Printen

Actuele opinie : werk uit de armoede

lees verder

 

BYS  Backoffice  Copyright

Koning Albertlaan 124,  9000 Gent | T. 09 2599766 | F. 09 2599768 | info@sst.be

Zin geven